July 11, 2017

Quezon farmers to Ka Paeng: What’s holding back our CLOAs?

Quezon Farmers to Ka Paeng: What’s holding back our CLOAs? Unjust criminal charges of Theft and Qualified Theft cases against thirty-seven (37) farmers, among 500 or […]
November 5, 2016
easternvisayas_katarungan5

ATM: Pagsasanay ng mga Lider Organizer.

Dalawampung (20) lider magsasaka at mandaragat ng Katarungan Eastern Visayas ang sumasailalim ng pagsasanay sa pag-oorganisa. Mahigit 75% ang kababaihang lider magsasaka at mandaragat ang […]
August 13, 2015
2farmingrightsincregionviii

Rights Eastern Visayas : SRI in Carigara, Leyte.

System of Rice Intensification (SRI) in 1,200 sq meters paddy in Carigara, Leyte. “This method aims to increase the productivity of irrigated rice by changing […]
June 22, 2015
farmbizrights5

Farm Business Planning Workshop

  JUNE 22, 2015 Most notable remark yesterday came from farmer leader Alejandro Abano of Alangalang: “masaya ako sa pag uuma dahil nakapagtapos ako ng […]
May 27, 2015
agriaquafair19

RIGHTS at DA’s Agri-Aqua Fair

Department of Agriculture (DA) Agri-Aqua Fair at the DA grounds. RIGHTS-ICCO booth located at the parking lot, DA Kanhuraw Hill, Tacloban. Tara na! The Agri-Aqua Fair, in celebration of […]